Press

Foodie Tour on TripAdvisor
Foodie Tours on TripAdvisor

 

Rough Guide talk foodie tours
Rough Guide talks about Foodie Tours Hanoi

 

lonely Planet Review Hanoi tour
lonely Planet rave review Hanoi foodie tours

 

Fodor's Guide talks Hanoi foodie tours
Fordor’ s Travel Guide talks Hanoi Foodie tours